Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Ανάπαυσον ἐν τοῖς κόλποις τοῦ ἈβραάμἈνάπαυσον Οἰκτίρμον, ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Ἀβραάμ, τοὺς δούλους σου τοὺς πίστει ἐξ ἡμῶν, ἐκδημήσαντας πρὸς σέ, τὸν τοῦ παντὸς δημιουργὸν καὶ ὑπεράγαθον (Νεκρώσιμον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου