Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Η Ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Η εις ουρανούς Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έγινε αφού ο Κύριος ανέστη από των νεκρών, καθώς ο Απόστολος Λουκάς έγραψε στο Ευαγγέλιό του, ότι τεσσαράκοντα ημέρες έμεινε πάνω στη γη, κατά το οποίο διάστημα αυτό δεν ήταν πάντα μαζί με τους μαθητές Του όπως και πριν, γιατί πλέον δεν ήταν δυνατόν μετά την Ανάσταση να γίνει αυτό. Αλλά μεταχειριζόμενος οικονομία άρρητο, άλλοτε εμφανιζόταν σε αυτούς, άλλοτε έτρωγε μαζί τους και άλλοτε υπέμεινε και την ψηλάφηση, μόνο και μόνο για να τους δείξει και να τους βεβαιώσει ότι όντως ανέστη εκ νεκρών.*

Έτσι λοιπόν αφού ικανώς τους βεβαίωσε και τους πληροφόρησε ότι ανέστη εκ νεκρών, το μόνο που έμενε να γίνει, ήταν να τους αποχωριστεί σωματικώς και να ανέβει εις τον άναρχο Πατέρα Του. Κατά την σημερινή ημέρα λοιπόν, σαράντα ημέρες μετά από το Πάσχα και 3η τότε του Μαίου, εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στα Ιεροσόλυμα, όπου τους μίλησε περί πολλών θεμάτων και στο τέλος της συνάντησης αυτής, τους έδωσε την τελευταία εντολή να κηρύξουν το όνομά Του σε όλα τα έθνη αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ.

Όταν τελείωσε πήρε τους μαθητές καθώς και την Αειπάρθενο Μητέρα στο όρος των Ελαιών, όπου εκεί τους δίδαξε αυτούς για τελευταία φορά, τους ζήτησε να μένουν όλοι μαζί εντός των Ιεροσολύμων, για να δεχτούν ενωμένοι ύστερα από λίγες ημέρες τον Παράκλητο, καθώς τους είχε υποσχεθεί πριν την Σταύρωση, «ότι θέλει έλθει Εκείνος, όταν Αυτός απέλθει». Λέγοντάς τους αυτά και ευλογώντας αυτούς με τας θείας Αυτού χείρας, εξαφανίστηκε από τους οφθαλμούς αυτών υπό Αγίων Αγγέλων βασταζόμενος και οι μαθητές έμειναν και έβλεπαν Αυτόν, καθώς πήγαινε προς τον Πατέρα Του. Αμέσως κατά την ώρα της Ανάληψης εμφανίστηκε νεφέλη φωτεινή ως δείγμα της θείας Αυτού Μεγαλειότητος, η οποία υποδέχτηκε Αυτόν, επί της οποία καθήμενος ανέβαινε προς τον ουρανό όπου σε λίγο κρύφτηκε από τους μαθητές. Ενώ οι μαθητές συνεχίζοντας προσηλωμένοι να βλέπουν προς τον ουρανό, εμφανίστηκαν σε αυτούς δύο Άγγελοι, σε σχήμα λαμπρών νεανίσκων, οι οποίοι τους είπαν: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται ον τρόπον εθεάσασθε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξ. α' 11). Δηλαδή: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεσθε βλέποντες εις τον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, τον οποίο βλέπετε ανερχόμενο εις τον ουρανό, Αυτός θα έλθει και πάλι με την ιδία Σάρκα για να κρίνει τον κόσμο, όπου θα έλθει μετά δυνάμεως και δόξης πολλής».
Έτσι λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε πάσα την υπέρ ημών οικονομία, ανήλθε μετά δόξης εις τον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Οι δε μαθητές επέστρεψαν από το όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ, χαρούμενοι για την του Αγίου Πνεύματος επαγγελία (Λουκ. κδ' 46-52, Πράξ. α' 1-12). Αφού επέστρεψαν οι Απόστολοι ανέβηκαν στο υπερώο όπου παρέμειναν μαζί με τις Μυροφόρες και την Παναγία, όπου με νηστεία και προσευχή ανέμεναν την του Παναγίου Πνεύματος επιφοίτηση κατά την υπόσχεση του Κυρίου.

* Σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές ο Χριστός εμφανίστηκε 11 φορές μετά την Ανάσταση. Πρώτη στις Μυροφόρες, δηλαδή την Υπεραγία Θεοτόκο και την Μαρία την Μαγδαληνή, όταν τους είπε: «Χαίρετε» (Ματθ. κη' 9). Δεύτερη, όταν εμφανίστηκε στην Μαρία την Μαγδαληνή, η οποία όταν θέλησε να τον πιάσει της είπε: «Μη μου άπτου» (Ιωάν. κ' 17). Τρίτη εις το όρος της Γαλιλαίας μπροστά στους 11 μαθητές και τους είπε: «Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (Ματθ. κη' 18). Τέταρτη φορά εμφανίστηκε όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σε δύο ανθρώπους που πήγαιναν στον αγρό (Μαρκ. ις' 12). Πέμπτη φορά προς τους 11 μαθητές όταν τους ωνείδισε, γιατί δεν πίστεψαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός (Μαρκ. ις' 14). Έκτη φορά εμφανίστηκε στον Λουκά και τον Κλεώπα όταν πήγαιναν εις την Εμμαούς (Λουκ. κδ' 13-18). Έβδομη φορά εμφανίστηκε προς τους δέκα μόνο μαθητές, όταν έλειπε ο Θωμάς, όπου οι δέκα μαθητές ήταν κρυμμένοι επειδή φοβόντουσαν τους Ιουδαίους (Ιωάν. κ' 19-24). Όγδοη φορά εμφανίστηκε προς τους 11 μαθητές, όταν έδειξε στον Θωμά τας χείρας και τους πόδας και την πλευράν Αυτού (Ιωάν. κ' 26-28). Ενάτη φορά εμφανίστηκε στους 7 μαθητές, τον Πέτρο, τον Θωμά, τον Ναθαναήλ, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον αδελφό του και εις άλλους δύο, όταν πήγαν να ψαρέψουν στην θάλασσα της Τιβεριάδος (Ιωάν. κα' 1-2). Δέκατη φορά εμφανίστηκε προς τους μαθητές, όταν είπε στον Πέτρο: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με;» (Ιωάν. κα' 15). Ενδέκατη φορά εμφανίστηκε προς όλους τους μαθητές και στην Υπεραγία Θεοτόκο, όπως γράψαμε και πιο πάνω.

Απολυτίκιο εορτής. Ήχος δ'

Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους Μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι Συ εί ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου.

Κοντάκιο. Ήχος πλ. δ'

Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης ενώσαν τοις ουρανίοις, ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και βοών τοις αγαπώσι σε, εγώ ειμί μεθ' υμών και ουδείς καθ' υμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου